خانه | لیست قیمت زئولیت

لیست قیمت زئولیت

لیست قیمت انواع زئولیت میکرونیزه و گرانول

ماده معدنیواحدقیمت (تومان)
زئولیت مش ۱۵۰۰تن۱۰۰۰۰۰۰ – ۸۰۰۰۰۰
زئولیت مش ۲۰۰تن۶۵۰۰۰۰
زئولیت مش ۱۵۰تن۵۵۰۰۰۰
زئولیت مش ۱۰۰تن۴۵۰۰۰۰
زئولیت ۰-۱تن۳۵۰۰۰۰
زئولیت ۰-۲تن۳۲۰۰۰۰
زئولیت ۰-۳ تن ۳۰۰۰۰۰
زئولیت ۰-۴ تن ۲۵۰۰۰۰
زئولیت ۰-۵ تن ۲۲۰۰۰۰
زئولیت ۰-۶ تن ۲۲۰۰۰۰
زئولیت ۱-۲ تن ۳۳۰۰۰۰
زئولیت ۱-۳ تن ۳۳۰۰۰۰
زئولیت ۳-۵ تن ۲۹۰۰۰۰
زئولیت ۳-۶ تن ۲۹۰۰۰۰
زئولیت ۸-۱۲ تن ۲۶۰۰۰۰
زئولیت ۱۲-۱۸ تن ۲۴۰۰۰۰
زئولیت ۶-۲۸ تن ۲۲۰۰۰۰
زئولیت نخودی (۶-۱۲) تن ۲۲۰۰۰۰
زئولیت بادامی (۱۲-۴۰) تن ۲۲۰۰۰۰
زئولیت کلوخه تن ۲۰۰۰۰۰
نوع مصرفقیمت (تومان)
زئولیت کشاورزی و زئولیت دامی۳۳۰۰۰۰
زئولیت تصفیه آب۳۵۰۰۰۰
پودر زئولیت۱۰۰۰۰۰۰ – ۴۵۰۰۰۰

آنالیز زئولیت (درجه خلوص زئولیت ۹۱ درصد)

PERCENT (%)CHEMICAL ANALYSIS OF ZEOLITE
68.5Sio2
9.8Al2 O3
1.3Fe2O3
2.0CaO
1.0MgO
2.2Na2O
2.8K2O
0.2TiO2
0.1SRO
11.8L.O.I

حداقل سفارش ۲۵ تن می باشد.

اگر کیسه از خود مشتری باشد هزینه بارگیری تنی ۵۰٫۰۰۰ تومان اضافه میگردد.

در صورت بسته بندی (کیسه معمولی) به ازای هر تن مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان به قیمت اضافه می شود.

در صورت بسته بندی جامبو (دست دوم) تنی ۷۰٫۰۰۰ تومان اضافه می گردد.

در صورت بسته بندی جامبو (نو) تنی ۱۲۰٫۰۰۰ تومان اضافه می شود.

آماده سازی سفارشها : ۳ روز تا یک هفته بسته به نوع دانه بندی و حجم سفارش